Projektledelse - projektstyring - Qvist Management ApS

IT-udbud og -anskaffelser, contract management, implementering og projektledelse.
din ekstra ressource
Title
Gå til indhold
Ydelser
God projektstyring bringer dit projekt i sikker havn

PROJEKTLEDELSE - PROJEKTSTYRING
Projektledelse kan bestå af mange ting, men grundlæggende handler det om at nå et fastsat mål til en aftalt tid, i en aftalt kvalitet og inden for en aftalt økonomisk ramme.

Projektinitieringsdokument - PID

Som opstart af et projekt bør der udarbejdes en "projektkontrakt". I PRINCE2 termologien hedder det et projektinitieringsdokument (PID).
PID’en bør udarbejdes så detaljeret, at den kan bruges som projektets ”styringsredskab”.
Ud over PID’en bør der udarbejdes risikolog, emnelog og detaljeret tidsplan.

Sådan hjælper Qvist Management med projektledelse
Qvist Management kan bidrage med projektledelse eller projektstyring på forskellige niveauer.
Du afgør, hvor meget du ønsker, jeg skal påtage mig af projektledelsen.

Har du en intern projektleder?
Har du en intern projektleder tilknyttet projektet kan jeg bidrage med eksemepvis kontrakt- og leverandørstyring og teknsik sparring og rådgivning.

Har du ikke en intern projektleder?

Jeg kan også tilbyde at agere intern projektleder, så du ikke behøver at sætte interne projektlederressourcer på projeket.

Hvad er min erfaring?
Jeg har gennem årene være projektleder på mange forskellige projekter af teknisk karakter. Jeg er PRINCE2 certificeret.

Jeg har projektledet og indgået i mange anskaffelsesforløb, kontraktimplementeringer og implementeringsforløb. Ligeledes har jeg projektledet GDPR compliance projekter.

Typiske elementer i god projektstyring

 • Intern projektledelse, brugere og interne leverandører
 • Projektledelse/projektkoordinering i forhold til leverandør
 • Opfølgning på leverancer, leverancekontrol, mv.
 • Referater og dokumentation af møder

 • Tidsplaner – udarbejdelse, formidling, opfølgning
  • Overordnet tidsplan
  • Tidsplan i forhold til leverandør
  • Tidsplan for de enkelte afdelinger/kontorer

 • Milepæle   
  • Leverancer
  • Prøver
  • Overtagelsesprøver
  • Driftsprøver

 • Risikostyring
 • Ændringshåndtering
 • Projektkontroller
 • Projektrapportering
 • Kommunikation om projektet

 • Implementering eller migrering af afdeling/kontor
  • Kortlægning af udstyr, funktioner, mv. før migrering
  • Aftale fremadrettet funktionalitet (behovsafdækning)
  • Udarbejde plan for implementering eller migrering
  • Styring af leverancer fra interne som eksterne leverandører
  • Introduktion/undervisning af brugere
  • Test og afprøvning
  • Overgangen til ny løsning
  • Sikre nedtagning og opsigelse af eventuelt ubrugt udstyr/funktioner
  • Opfølgning
  • Evaluering
På linkedin finder du mit personlige CV med beskrivelse af udvalgte projekter.
Tilbage til indhold