Contract Management - kontraktstyring - Qvist Management ApS

IT-udbud og -anskaffelser, contract management, implementering og projektledelse.
din ekstra ressource
Title
Gå til indhold
Ydelser
Kontraktstyring giver ofte store gevinster
Rådgiver, udbudskonsulent og projektleder

CONTRACT MANAGEMENT / KONTRAKTSTYRING
Contract Management eller kontraktstyring hjælper dig med at sikre, at du får det produkt/ydelse du har indgået aftale om – og til den aftalte pris.

Viden går tabt efter en udbudsfase

Ofte skifter både du som kunde og leverandøren til andre afdelinger efter selve udbudsfasen. Det kan betyde at der går meget værdifuld viden og indsigt i den netop indgåede aftale tabt.
Det er derfor værdifuldt for dig, at du har fokus på at få leveret det aftale, implementeret aftalte processer, fx bestillings og driftsprocesser, samt at det naturligvis leveres til de aftalte priser.

Kontraktstyring i forbindelse med en ny kontrakt

Qvist Management kan hjælpe dig med kontraktstyring i implementeringsfasen af en ny kontrakt. Har jeg hjulpet dig igennem udbudsprocessen vil det være en naturlig forlængelse, at jeg også assisterer dig med kontraktstyringen.


Kontraktstyring på en eksisterende kontrakt
Det sker tit, at en kontrakt ”sander til” hen over tid. Din organisation har glemt hvad det var der var aftalt, leverandøren har også glemt aftalerne og er faldet tilbage til det, han normalt gør i standardleverancer.

Sker det, får du måske ikke fuld valuta af den gode kontrakt du har indgået, og formodentligt heller ikke de gode priser, du fik i sin tid.

Lad Qvist Management gennemgå din kontrakt. Kontraktstyring på en eksisterende aftale kan være mange ting, her er nogle eksempler:

  • Review af om I har fået leveret det aftalte
  • Review af om I betaler de aftalte priser
  • Detaljeret gennemgang af fakturaer (fakturakontrol, regningskontrol)
  • Review om I får de ydelser, der er aftalt
  • Review af overholdelse af leverancetider
  • Review af overholdelse af SLA tider, fx reaktionstider og tilgængelighed
  • Review af aftalte processer fx bestillings og driftsprocesser
  • Reimplementering af kontrakten i organisationen
  • Bistand til akutte tekniske problemer i forbindelse med eskalationssagerTilbage til indhold