Implementering, kontrakt- og teknisk implementering - Qvist Management ApS

IT-udbud og -anskaffelser, contract management, implementering og projektledelse.
din ekstra ressource
Title
Gå til indhold
Ydelser
Fra kontrakt til den færdige løsning - der skal bygges!

IMPLEMENTERING

Opstart af implementering

Efter der er indgået en aftale om en leverance starter implementeringen.
Ofte sker der det at både kunden og leverandøren overdrager implementeringen til en anden afdeling eller andre personer i organisationen. Det giver ofte store udfordringer, da de nye personer ikke kender alle facetter i hensigten med indkøbet og typisk tager de sig ikke den tid der er nødvendigt for at sætte sig grundigt ind i de aftaler, der er indgået, fx kontrakt, kravspecifikation, løsningsbeskrivelser, prisaftaler, mv.

Implementeringsforløb

Implementeringsforløbene afhænger naturligvis af hvilken leverance der er tale om.

Jeg har taget udgangspunkt tre typiske forløb som jeg har været involveret i over tid:
 • Kontrakt implementering
 • Teknisk implementering
 • Transition - gammelt til nyt

Sådan hjælper Qvist Management med implementering
Qvist Management kan hjælpe dig med implementeringen.
Du afgør, hvor meget og i hvilken rolle du ønsker, jeg skal involvere mig.

Har jeg hjulpet dig igennem udbudsprocessen vil det være en naturlig forlængelse, at jeg også assisterer dig med kontraktimplementeringen.
Jeg har meget gode erfaringer med at være facilitator på det videre forløb så det sikres at kontrakten implementeres efter hensigten og det aftalte.

Har jeg ikke hjulpet dig igennem udbudsprocessen kan jeg bestemt også hjælpe dig.
Kvad min store erfaring i udarbejdelse af kontrakter og aftalegrundlag vil jeg relativt hurtigt kunne sætte mig ind i det aftalte og facilitere interessenterne i implementeringsprojektet.

Kontrakt implementering
Det er utrolig vigtigt at få kontrakten implementeret godt fra starten. Det højner kvaliteten af implementeringsforløbet, den efterfølgende driftsfase og ikke mindst i forhold til økonomien.
Hvis ikke de personer som arbejder med implementeringen har fokus på kontraktforholdene, hvilket de ofte ikke har - af forskellige årsager, gør de som de plejer.
Det betyder ofte, at ikke alt bliver implementeret som aftalt og der faktureres heller ikke efter den indgåede aftale - typisk til en højere pris.

Der kan være mange udfordringer i kontrakt implementering, de typiske udfordringer jeg har set gennem tiden er:
 • Tolkning af krav til funktioner
 • Aftalte tidsplaner og milepæle
 • Afprøvning, typisk indhold og forløb af overtagelsesprøver
 • SLA-tider, reaktionstider og tilgængelighed
 • Bodsberegninger
 • Rapportering, fremdrift og SLA-tider
 • Fakturering og betalingsplan
 • Beløb for fakturering følger ikke det aftalte

Teknisk implementering
Teknisk implementering er i høj grad sammenlignelig med projektledelse som du kan læse mere om her.

Transition - gammelt til nyt

Er du i en situation hvor dit implementeringsprojekt går ud på at implementere et nyt system til erstatning af det gamle vil en del af projektet ofte bestå af en transitionsfase.
For at overgangen er så smertefri som muligt for brugerne og organisationen i øvrigt kræves der utrolig stram projektstyring.

Det er vigtigt at få forventningsafstemt:
 • Funktioner under transitionsperioden
 • Tids- og projektplaner, milepæle
 • Ændringshåndtering
 • Risikoanalyse og -styring
 • Test og afprøvninger
 • Eskalationsforløb - også organisatorisk
 • Fallback planer, hvornår og hvem bestemmer
Tilbage til indhold