Indkøb og udbud, EU-udbud - Qvist Management ApS

IT-udbud og -anskaffelser, contract management, implementering og projektledelse.
din ekstra ressource
Title
Gå til indhold
Ydelser
Til tiden og i den aftalte kvalitet - jeg gennemfører dit udbud

IT-UDBUD OG - ANSKAFFELSE
Hvordan er processen?
Et typisk udbudsforløb starter med, at vi i fællesskab udarbejder en udbudsstrategi og plan for udbudsforløbet, hvor hovedelementerne for indhold og forløb fastlægges.

Samarbejdsformen aftales, typisk et forløb med en projektgruppe og styregruppe til godkendelse af væsentlige beslutninger.

Der skal udarbejdes et antal dokumenter (udbudsprocesdokumenter), ofte i samarbejde med jeres indkøbere og udbudsjurister. Af væsentlige dokumenter kan nævnes udbudsbekendtgørelse, ESPD og udbudsbetingelser.

I udbudsprocessen indgår også leverandørdialog før udbud, håndtering af spørgsmål og svar, evaluering af ansøgere ved prækvalifikation, evaluering af de modtagne tilbud, forhandlingsforløb, udarbejdelse af evalueringsrapport og udsendelse af tildelings- og afslagsbreve til leverandørerne.

Det endelige udbudsmateriale

Det udarbejdes i tæt samarbejde med projektgruppen, hvor krav (mindstekrav, nøglekrav og evalueringskrav) drøftes og fastlægges.

Min erfaring er, at det er væsentligt at lave et materiale, som er så gennemarbejdet, at det umiddelbart efter afslutning af udbudsprocessen kan ophøjes til at være det samlede kontraktgrundlag.

Dokumenter, der indgår i det samlede kontraktgrundlag er bl.a. hovedkontrakt eller rammeaftale, kravspecifikation, prisbilag, specifikation af adresser og eksisterende udstyr og kundens it-miljø.

Efter kontraktunderskrift
Nu begynder implementering af kontrakten. Jeg kan deltage i denne del for at sikre den nødvendige fokus på, hvad der er ånden og aftalerne i kontrakten.

Ofte skifter både kunden og leverandøren til andre afdelinger i denne fase, hvilket kan medføre et tab af værdifuld viden og indsigt.

Læs mere om implementering her.
Læs mere om kontraktstyring her.

Fordele ved at sætte indkøb i udbud

Når du sætter et indkøb i udbud, opnår du både økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster.

Konkurrencen kan ikke kun give dig en bedre pris, men også bedre produkter og ydelser.

Med en formaliseret og styret indkøbsproces sikrer du dokumentationen af dit indkøb. Det giver dig kontrol over leverancen af produkter og ydelser, ikke kun under implementeringen, men også i den efterfølgende driftsfase.

Processen gør dig i stand til at kunne følge op på, at du får dine produkter og ydelser som specificeret – og får dem til den aftalte pris.

Sådan hjælper Qvist Management med udbud og anskaffelse

Qvist Management tager ansvar for at gennemføre dit udbud til tiden og i den aftalte kvalitet.

Jeg påtager mig at udarbejde de nødvendige dokumenter for at gennemføre og dokumentere udbudsprocessen og udbudsmaterialet. De danner grundlag for den efterfølgende kontrakt.

Har du en intern projektleder?

Et udbudsprojekt er både tidskrævende og kan stresse en medarbejder, der samtidig skal passe sine andre opgaver. Jeg kan tilknyttes som konsulent eller udbudskonsulent, der hjælper projektet i mål.

Har du ikke en intern projektleder?
Jeg kan fungere som projektleder på indkøbet, fra første trin til færdiggørelsen.

Hvad er min erfaring?
Jeg har gennem årene gennemført et større antal anskaffelsesforløb i form af EU-udbud eller indkøb i form af tilbudsindhentninger.

Ligeledes har jeg gennemført serviceudbud, hvor der efterspørges vedligeholdelse og support på allerede installerede systemer.

Jeg har erfaring i gennemførelse af offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling


Tilbage til indhold